การส่งสัญญาณ Radio data system (RDS) ตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ตามประกาศ สำนักงาน กสทช. โดยที่ส่งค่า PI code ประจำสถานี จะช่วยให้การตรวจสอบสัญญาณรบกวนระบบสือสารของเครื่องบิน มาจากสถานีวิทยุใค ได้ง่ายขึ้น

ผลกระทบจากสถานีวิทยุกระจายเสียง  เครื่องรับวิทยุภาคพื้นดินจะรับสัญญาณได้ไกลสุดประมาณ 22 กม. หากสถานีวิทยุฯ ส่งคลื่นแปลกปลอมออกมาด้วยจะไม่รบกวนสถานภาคพื้นดินของบริษัทวิทยุการบิน แต่จะรบกวนเครื่องบินบนอากาศ เนื่องจากคลื่นสามารถเดินทางได้ตามระยะสายตา (Line of Sight)

การส่งสัญญาณ Radio data system (RDS)ที่ส่งค่า PI code ประจำสถานี จะช่วยให้การตรวจสอบสัญญาณรบกวนระบบสือสารของเครื่องบิน มาจากสถานีวิทยุใค ได้ง่ายขึ้น

แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม คลิกนี่


image รูปภาพ
ผลกระทบจากสถานีวิทยุกระจายเสียง  เครื่องรับวิทยุภาคพื้นดินจะรับสัญญาณได้ไกลสุดประมาณ 22 กม. หากสถานีวิทยุฯ ส่งคลื่นแปลกปลอมออกมาด้วยจะไม่รบกวนสถานภาคพื้นดินของบริษัทวิทยุการบิน แต่จะรบกวนเครื่องบินบนอากาศ เนื่องจากคลื่นสามารถเดินทางได้ตามระยะสายตา

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม |
การตั้งค่าการส่งสัญญาณ Radio data system (RDS) ในเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar