Online Technical

ศูนย์รวมข่าวสารประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิทยูปกรณ์ สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติภารกิจระบบเสียงในงานพิธี การประชุมวิชาการ "๑๐๐ ปี หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล" สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ "๑๐๐ ปี หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล" เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และ ทรงบรรยายพิเศษ (เป็นการส่วนพระองค์) ณ โรงแรมแบงค็อก แมริ
ฝ่ายวิทยูปกรณ์ สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติภารกิจระบบเสียงในงานพิธี การประชุมวิชาการ "๑๐๐ ปี หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล" สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ "๑๐๐ ปี หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล" เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และ ทรงบรรยายพิเศษ (เป็นการส่วนพระองค์) ณ โรงแรมแบงค็อก แมริ
ฝ่ายวิทยูปกรณ์ สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติภารกิจระบบเสียงในงานพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๒ (เป็นการส่วนพระองค์)​ ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในวั
ฝ่ายวิทยูปกรณ์ สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติภารกิจระบบเสียงในงานพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๒ (เป็นการส่วนพระองค์)​ ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในวั
ฝ่ายวิทยูปกรณ์ สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติภารกิจระบบเสียงในงานพิธีถวายผ้าพระกฐิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักริสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรพพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในวันพฤหัสบดีที่ (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)​ เวลา ๑๓.๕๐ น.
ฝ่ายวิทยูปกรณ์ สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติภารกิจระบบเสียงในงานพิธีถวายผ้าพระกฐิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักริสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรพพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในวันพฤหัสบดีที่ (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)​ เวลา ๑๓.๕๐ น.
คู่มือการใช้งานเครื่องมือวัดสัญญาณวิทยุระบบเอเอ็ม
คู่มือการใช้งานเครื่องมือวัดสัญญาณวิทยุระบบเอเอ็ม
การสร้างแบบจำลองการแพร่กระจายของสัญญาณเรดาร์ด้วยโปรแกรม MATLAB
การสร้างแบบจำลองการแพร่กระจายของสัญญาณเรดาร์ด้วยโปรแกรม MATLAB

VIDEO Multimedia

Video Clip

Infographic

กสทช
itu
กระทรวง de
abu